ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ธนะพงษ์  ธนะศักดิ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยGround Potential Rise from Lightning Overvoltage in Communication Station
2ผลงานวิจัยLightning Performance of Covered Conductors Overhead Distribution Lines
3ผลงานวิจัยStudies of Lightning Overvoltages of 115 kV CMU GIS Substation
4ผลงานวิจัยModeling of Recloser Operation Schemes under System Ground Fault Using EMTP-ATPDraw
5ผลงานวิจัยComparison of IEEE and IEC Standards for Calculations of Insulation Levels and Electrical Clearances for 230 kV Air Insulated Substation
6ผลงานวิจัยLightning Flashover Rates of Overhead Distribution Lines Applying EMTP and IEEE Std.1410
7ผลงานวิจัยImproving The Lightning Performance of Overhead Distribution and Sub-transmission Lines Applying Additional Underbuilt Shield Wire
8ตำรา/หนังสือการฉนวนไฟฟ้า (insulation coordination)

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1252718การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังบัณฑิตศึกษา
Number of View :764

Comments

comments