ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เวชยันต์  รางศรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์  รางศรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยNumerical and Experimental Study of the Transverse Creep-Recovery Behavior of Bamboo Culm (Dendrocalamus hamiltonii)
2ผลงานวิจัยพฤติกรรมเชิงกลของลูกฟุตบอลผนังหลายชั้นภายใต้ภาระกดสถิต Mechanical Behaviour of Multi-layer Football Under Compressive Static Loading
3ผลงานวิจัยพฤติกรรมคืบของไม้ไผ่หก (Dendrocalamus Hamiltonil) Creep Behavior of the Bamboo (Dendrocalamus Hamiltonil)
4ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นสิทธิบัตรการออกแบบเครื่องตัดสบู่

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254205การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาตรี
Number of View :746

Comments

comments