ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โดม โพธิกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดม  โพธิกานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1บทความทางวิชาการThe Implementation of Proxy Array in ThaiSarn Northern Hub
2บทความทางวิชาการVisualization and Analysis of 3D Gene Expression Patterns in Zebrafish using Web Services
3บทความทางวิชาการDeveloping Software for the Deaf Community: Conquering an extreme case scenario

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261457การบีบอัดข้อมูลภาพและวิดีโอดิจิทัลปริญญาตรี
Number of View :585

Comments

comments