ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยInferring Passenger Travel Demand to Improve Urban Mobility in Developing Countries Using Cell Phone Data: A Case Study of Senegal ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
2ผลงานวิจัยPredictability of Public Transport Usage: A Study of Bus Rides in Lisbon, Portugal ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
3ผลงานวิจัยUnderstanding Tourist Behavior using Large-scale Mobile Sensing Approach: A case study of mobile phone users in Japan ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
4ผลงานวิจัยWeather Effects on the Patterns of People’s Everyday Activities: A study using GPS traces of mobile phone users ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
5ผลงานวิจัยTracking Trash ผ่านการพิจารณาผลงานวิจัย การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) จากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560
6ตำรา/หนังสือVisual and Interactive Programming

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261102PROGRAMMING LANGUAGEปริญญาตรี
Number of View :997

Comments

comments