อาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้กรุณานำ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้บริจาคเงินร่วมสมทบในการบูรณะศาลาการเปรียญของวัดแก้วไพฑูรย์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

Number of View :1579

Comments

comments