ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยเปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการตลอดปีงบประมาณ พิจารณาทุกเดือน โดยส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการเดินทางไปเสนอผลงานฯ

ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

*Download คู่มือ : https://goo.gl/RXwJM

* รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ศูนย์บริหารงานวิจัย : https://goo.gl/4dEMQt

Number of View :640

Comments

comments