ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยDigital Coherent Transmitter Using Electroabsorption Modulator Integrated Laser
2ผลงานวิจัยDirect Chirp Measurement in Vector Space of Elecroabsorption Modulator
3ผลงานวิจัยDirect Chirp Measurement of Electro Absorption Modulator Using Optical Homodyne Quadrature Demodulation Technique
4ผลงานวิจัยDynamic small-signal chirp characteristics of external and integrated modulators
5ผลงานวิจัยError Analysis of Optoelectronic Frequency Response Measurement of Photodiodes Using High-Extinction Ratio Mach-Zehnder Modulatior
6ผลงานวิจัยOptoelectronic Frequency Response Measurement Using Standard Mach-Zehnder Modulator
7ผลงานวิจัยPD frequency response measurement technique using MZM with two-tone lightwave power control
8ผลงานวิจัยSimple Directly Modulated Laser Diode Frequency Characterization Using Calibrated PD by Two-tone Light MZM Method
9ผลงานวิจัยFrequency Response Characterization of Microwave Photonics Components
10ตำรา/หนังสือคู่มือระบบสื่อสารด้วยคลื่นแสง (Handbook of Lightwave Communication Systems)

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับการสอน
1252774เทคโนโลยีอุปกรณ์และระบบทางแสง (Lightwave Components and System Technology)บัณฑิตศึกษาผู้เดียว

 

 

Number of View :1289

Comments

comments