วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์แก่การเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้เข้าชมสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงนวัตกรรม ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ Motion & Control วิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.

Number of View :1249

Comments

comments