ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติใน
งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
ในวันที่ 22 มกราคม  2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ลานพระวิษณุกรรม วิศวฯ มช.

กำหนดการ

          09.30 น.       ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

          10.00 น.       ประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

          10.10 น.       อาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงความยินดี

          10.20 น.       นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดี

          10.30 น.       นักศึกษาเก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ

          10.40 น.       ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบช่อดอกไม้

          11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร.053-944121 ต่อ 110

Number of View :1070

Comments

comments