ประชาสัมพันธ์ทุน Special Scholarship Program เพื่อทำวิจัยในระดับ ป.เอก ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับสมัคร 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ช่วงกลางเดือนมีนาคม และทำการคัดเลือกเดือนเมษายน
ครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน และทำการคัดเลือกเดือนตุลาคSpecial Scholarship Program at Kochi Univ.

 สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :1132

Comments

comments