ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาควิชาและชั้นปี เข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :889

Comments

comments