วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ วิศวฯ ม.ขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. – 11.00 น. โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ตลอดจนเยี่ยมชมทุกภาควิชา (รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1404 )

Number of View :1342

Comments

comments