ชาววิศวฯ มช. พร้อมใจ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” พร้อมถวายอาลัย และปลูกดอกดาวเรืองด้วยความจงรักภักดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมพิธีถวายอาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากพิธีถวายอาลัยแด่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธาน กล่าวสดุดี และคำถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นจึงตามด้วยกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง บริเวณริมทางเดินด้านข้างอาคาร 30 ปี ไปจนถึงด้านหน้าอาคารเครื่องกล 1 รวมถึงด้านหน้าอาคารวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดตนเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยต่าง ๆ ภายในคณะฯ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

Number of View :1194

Comments

comments