“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2560 : An Eternal Fame” งานเกษียณฯ บุคลากรวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน : An Eternal Fame” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนายประกิจ จอมแปง สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี

 

สูจิบัตร“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน : An Eternal Fame” จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 —–>>>>>  http://eng.cmu.ac.th/site/?p=16028

ภาพบรรยากาศ :  http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1383

Number of View :1496

Comments

comments