ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ โครงการวิศวะเติมหัวใจให้สังคม ประจำภาคเรียนที่ 2 /2555

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ โครงการวิศวะเติมหัวใจให้สังคม ประจำภาคเรียนที่ 2 /2555

[caption id="attachment_1601" align="aligncenter" width="650" caption="ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ โครงการวิศวะเติมหัวใจให้สังคม ประจำภาคเรียนที่ 2 /2555"]ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ โครงการวิศวะเติมหัวใจให้สังคม ประจำภาคเรียนที่ 2 /2555[/caption]]]>