วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ประดิษฐกรรม  (FAB. Lab.)  ตลอดจนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control Lab.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดี รวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุม FAB. Lab. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และ รศ.ดร.ธีรพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ผู้ควบคุม Motion and Control Lab. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมให้การต้อนรับ

Number of View :1215

Comments

comments