เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับ นร. Insight Education Center

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันวิชาการ Insight Education Center ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นให้การต้อนรับ

Number of View :812

Comments

comments