นศ.วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 7 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  โดยมีรางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 2 หมวดการแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)
  เรื่อง
  : ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
  ผู้พัฒนา: นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ

 

 • รางวัลที่ 2 หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง
  เรื่อง
  : อภินิหารสงครามตัวเลข
  อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
  ผู้พัฒนา: นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมน้อย

 

 • รางวัลที่ 3 หมวดการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
  เรื่อง
  : การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
  ผู้พัฒนา: :นายหัสนัย เดชะ

 

 • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ         
  เรื่อง
  ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราธิป เที่ยงแท้
  ผู้พัฒนา: นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์

 

 • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เรื่อง
  : ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
  ผู้พัฒนา: นายชณกันต์ ชาคม

 

 • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
  เรื่อง
  : โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
  ผู้พัฒนา: นายกิตติธัช บุญกาญจน์  นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ

 

 • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  เรื่อง
  : ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming
  อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
  ผู้พัฒนา: นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน
Number of View :1575

Comments

comments