เชิญน.ศ. วิศวฯ มช. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

 

Download ใบสมัคร ตอบรับเข้าร่วมโครงการ

รูปแบบเอกสาร Word  —–>>>>>  Download
รูปแบบเอกสาร PDF  —–>>>>> Download

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่องานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ
โทร. 053-944176 ในวันเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 ยกเว้นช่วงพักเที่ยงและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Number of View :988

Comments

comments