รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (AIMS)

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม— >>  http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/02/AIMS.pdf

Number of View :1181

Comments

comments