นักศึกษาวิศวะ มช. ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Network Security Contest 2009 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และบริษัท TCS จำกัด ณ โรงแรม  อโนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 52 ที่ผ่านมาโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 ทีม เพื่อวัดความรู้และทักษะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนำชื่อเสียงและความภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

ทีม “The ultimate” ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วยนายสมพงษ์ งามธรณกิจ, นายญานนท์ หล่อภัทรพงศ์ และน.ศ.ฐิติพร คงวัฒนเศรษฐ

รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ ทีม “JAB” ประกอบด้วย นายปิยะดล ม้าเมือง นายกิตติชัย ภู่สว่าง และนายธีรภัทร ปัญญาตรี

และทีม “เหนื่อยใจ” ประกอบด้วย นายวิศว์ ดวงแสงทอง นายมาตยา แก้วสีขาว และน.ส.วรรษชล ต๊ะต้องใจ

นักศึกษาวิศวะ มช. ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5
นักศึกษาวิศวะ มช. ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5

Number of View :1154

Comments

comments