วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานชื่อ“โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยสามมิติ” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 50,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ ผลงาน “เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000.- บาท จากการประกวด “นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน  “ถนนเทคโนโลยี 2553 หรือ Technology Street 2010 ”  ซึ่งจัดโดย บริษัท อสมท จำกัด  (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 12-13  มิถุนายน  2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า  อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการคิดค้นออกแบบผลงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปของผู้พิการได้เป็นอย่างดี

ผลงานชื่อ“โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยสามมิติ” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มีสมาชิกในทีมคือ
1. นายณัฐดนัย หอมคง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. นายนัทธ์นที มณีรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยมี อาจารย์ ดร. นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา

วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี
วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี

ผลงานชื่อ“เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มีสมาชิกในทีมคือ
1. นายบาศ ทรงศิลป์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นายเมธิชัย โอบอ้อม นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยมี อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา

วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี
วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี

Number of View :862

Comments

comments