อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล PTIT Scholar/ Young Fellow Award ประจำปี 2554-2555 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในฐานะอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการโดดเด่น ทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับ ฯพณฯ พล.อ.อ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ณ งานประจำปีที่จัดขึ้นที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน
อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน
อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน
อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน
อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน
อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน

Number of View :643

Comments

comments