นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวฯมช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วริษา ศิลาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011 และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยโครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011 นี้ จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เวทีกลาง งาน Industrial Fair 2011  ศูนย์การแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา ในวันอาทิตย์ที่  13  กุมภาพันธ์  2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011

Number of View :736

Comments

comments