วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”

วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ได้มีการจัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิศวการ เทพผู้ปกปักรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายในพิธี มีการประดับองค์พระวิษณุกรรมดัวยดอกไม้สด สีสันสวยงาม ตระการตา ตลอดจนถวายเครื่องสักการะ และบวงสรวงอันได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องหอม อาหารคาว-หวาน และผลไม้ โดยพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากจัดขึ้นเพื่อเคารพ สักการะบูชา ขอขมา สร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อถวายตัวเป็นลูกของพระองค์แล้ว ยังเมีการสวมด้ายมงคลสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ “น้องใหม่”  หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ซึ่งก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นด้วย [caption id="attachment_1226" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”"]วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”[/caption] [caption id="attachment_1227" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”"]วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”[/caption] [caption id="attachment_1228" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”"]วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”[/caption] [caption id="attachment_1230" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”"]วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”[/caption]]]>