เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ” โดยรองศาสตราจารย์ นส.พ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ RTT ชั้น 3  อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ได้ที่ งานบริหารทั่วไป หรือ โทร.44111

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ”
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ”

Number of View :1268

Comments

comments