ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50

ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50

ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50
ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50

Number of View :454

Comments

comments