วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายพระพรฯ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมใจกับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้งเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นประมุขและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ [caption id="attachment_1188" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ"]วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ[/caption] [caption id="attachment_1189" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ"]วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ[/caption] [caption id="attachment_1190" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ"]วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ[/caption]]]>