เชิญชวนร่วมโครงการ Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2557

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนร่วมโครงการ Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2556

1. มาร่วมกันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
2. เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
3. ค่าลงทะเบียน เพียง 1,000 บาท หากเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน (คืนเงินให้)
4. อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี!!..
5. ผู้ที่สามารถเข้าค่ายนี้ได้ มีดังนี้
– นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับชั้น
– นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ
– นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ช่วงเวลาการอบรม
วันที่ 19 – 22 พ.ค. 2558
8:30 am to 4:00 pm

ลงทะเบียนเข้าค่าย
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2558
http://reg.eng.cmu.ac.th/signup

เชิญชวนร่วมโครงการ Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2557
เชิญชวนร่วมโครงการ Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2557

Number of View :982

Comments

comments