กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_1030" align="aligncenter" width="700" caption="กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ"]กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ[/caption]]]>