กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ฌาปนสถานวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Number of View :2153

Comments

comments