นศ.วิศวฯ รับทุนโตชิบา-ไทย

นศ.วิศวฯ รับทุนโตชิบา-ไทย

มูลนิธิโตชิบา-ไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณนันทริกา ไพนุพงศ์  ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโตชิบา-ไทย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาฯ ทุนละ 12,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนครั้งนี้ คือ นส.รจนา ปันดอนตอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร ชั้นปีที่ 4 , นายศุภกิจ  เฟื่องแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3  และ นส.พรรณิภา  แสนนันตา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร ชั้นปีที่ 2  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_1005" align="aligncenter" width="700" caption="นศ.วิศวฯ รับทุนโตชิบา-ไทย"]นศ.วิศวฯ รับทุนโตชิบา-ไทย[/caption]]]>