เส้นทางการสัญจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48

เส้นทางการสัญจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 วันที่ 22-23 มกราคม 2557 Number of View :506

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 นี้ ผ่าน 2 ช่องทาง Number of View :710

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 48

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 Number of View :551

อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของ ที่ห้ามนำเข้าไปในอาคารหอประชุม

อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของ ที่ห้ามนำเข้าไปในอาคารหอประชุม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 Number of View :587

ประกาศ!!..เรื่องการตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสู่ระบบ เพื่อพิมพ์เอกสารการรายงานตัว

ประกาศ!!..สำหรับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 ขณะนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์เอกสารการรายงานตัวได้แล้ว Number of View :465

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

กำหนดการถ่ายรูปหมู่ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 07.20 น. ณ สนามรักบี้ มช.(ฝั่งสวนสัก) Stand 1 Number of View :479

ลงทะเบียนรับข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร มช.2556

อัพเดทข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 พร้อมรายงานสภาพจราจรภายในและรอบบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :348

เชิญชวนผู่ปกครองบัณฑิตรับชมถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 48

วันที่ 23 มกราคม 2557 ผู้ปกครองบัณฑิต สามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 48 ได้ ณ จุดให้บริการต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :652