รับสมัครนักศึกษาวิศวฯ มช.เข้าร่วมกิจกรรม Outbound mobility

1. International Internship Program University of Glasgow, Singapore National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan 2. Exchange Student (Credit transfer, Cooperative Learning; 1 Semester) University of South California, USA คุณสมบัติผู้สมัคร – สามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี – มีความรับผิดชอบ … Continued

วิศวฯ คอมฯ มช. ส่งนักศึกษาแข่งพัฒนาโปรแกรม NSC 2019 คว้า 2 รางวัล

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า ผลงานระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa ของนายวรรณรัตน์ บุญยัง และนายสุริยา เขื่อนขัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  แช่มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลพิเศษ อันดับ 1 พร้อม เงินรางวัล 10,000.- บาท นอกจากนี้ผลงานทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย … Continued

นักศึกษารั้วช้างเหล็ก ร่วม International Engineering Design Challenge 2019 ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge 2019 ณ Akita University of Art และ Semboku City ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา หรือคณาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ โดยปีนี้เจ้าภาพ กำหนดโจทย์ในหัวข้อเรื่อง Traditional Craft Works with IoT ให้ผู้เข้าร่วมฯ … Continued

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน Purple Lab, CMU

  รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน Purple Lab, CMU  บริการวิชาการสู่ชุมชนกับ Blue Lab, University of Michigan 13 – 31 พฤษภาคม 2562   Number of View :198

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา วิศวฯ มช. รับฟังบรรยายพิเศษ พร้อมสัมภาษณ์เพื่อร่วมทำงานกับบริษัท THK

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา วิศวฯ มช. รับฟังบรรยายพิเศษ พร้อมสัมภาษณ์เข้าร่วมทำงานกับบริษัท THK ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณณัฐศรี งานบริหารงานวิจัยฯ วิศวฯ มช. โทร 053-944176 ในวัน-เวลาราชการ   Number of View :382

Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์ เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เข้าร่วมโครงการ (ROK) Cooperation Fund

Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์ ประขาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ASEAN-Republic of Korea (ROK) Cooperation Fund ในระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 (10 วัน) เพื่อทำกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Teaching and Learning Framework ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมานี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครมายังนางสาวกรทิพย์ ชัยยานนท์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 28 … Continued

วิศวฯ บำเพ็ญ เก็บกระทงงานยี่เป็ง 2561

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวิศวฯ บำเพ็ญ เก็บขยะ และกระทงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปจนถึงหน้าตลาดวโรรส โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. Number of View :309

CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :673

เผยโฉมแล้ว แชมป์แข่งออกแบบอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ AAVC 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอากาศยาน จัดแข่งออกแบบอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561  Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2018 (AAVC 2018) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561  Number of View :535