กำหนดการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าวันขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562”วันที่ 13 กันยายน 2562 Number of View :158

ประกาศแนวปฏิบัติและกำหนดการสำหรับนักศึกษาเก่าในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการสำหรับนักศึกษาเก่าในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 Number of View :171

ยุค Robotics & Automation กำลังครองโลก วิศวฯ มช. Kick off STEM Education เพาะพันธุ์ต้นกล้าใหม่ให้ “อยู่เป็น” ด้วยศาสตร์วิศวกรรมหุ่นยนต์

Robotics & Automation System คืออะไรกันแน่?อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนตอบว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาทำงานแทนที่มนุษย์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเสียทีเดียว ความจริงนั้นระบบ หรือ นวัตกรรมข้างต้นมีไว้สนับสนุนการทำงานของมนุษย์ เพื่อเสริมศักยภาพ และคุณภาพการผลิต พร้อมกับลดต้นทุน ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูง ของอุตสาหกรรม แม้กระทั่งตลาดของสินค้า หรือบริการแต่ละประเภท ในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมอันสามารถใช้งานจริง ตลอดจนก่อองค์ความรู้ส่งต่อแก่บุคคล เปรียบดั่งการเพาะต้นกล้าพันธุ์ใหม่ให้สามารถอยู่รอดในสภาพดินที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการปรับตัวก้าวให้ทันสมัยอีกทางหนึ่ง ขณะที่ประเทศไทยมีธงชัยมุ่งหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 คณะรัฐมนตรีเปิดไฟเขียวมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เมื่อเป็นเช่นนี้โครงการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ผ่าน STEM Education ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเกิดขึ้นด้วยนโยบายมุ่งพัฒนางานวิชาการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตร Robotics & Automation … Continued

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสที่มาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีอาจารย์ไพศาล จั่วทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 Number of View :238

รับสมัคร นศ. ป.ตรี ร่วม CMU – HNU International Capstone Project 2019

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (อยู่ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562) ทำโปรเจคร่วมกับนักศึกษาจาก Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ ใบสมัคร คลิก—–>>>>> https://forms.gle/oP1VrkdjeeoVt9Kj7 * แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบภายหลังทางอีเมล์ * สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176 Number of View :183

เชิญเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotic Excellence: CoRE) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่บุคลากรจากสถานประกอบการภายนอก นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถตอบรับเข้าร่วมทางแบบตอบรับออนไลน์ https://forms.gle/twRTUnShgVT893Q6A หรือสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-5394-4177  E-mail : researchnews@eng.cmu.ac.th Number of … Continued

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ KU – CMU Summer Camp 2019

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่สนใจฝึกฝนการสื่อสาร และร่วมทำกิจกรรม workshop กับนักศึกษาญี่ปุ่นจาก Kyoto University ภายใต้หัวข้อ “พลังงานในชีวิตประจำวัน” กรอกใบสมัครทาง link: http://tiny.cc/z9w76y แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบภายหลังทางอีเมล์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176 (ในวัน – เวลาราชการ) Number of View :700

ตัดสินแล้ว ตัวแทนภาคเหนือแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2019 พร้อมแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ประจำปี 2562 Robot Design Camp 2019 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 –  25 พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏทีมพญาเสือโคร่ง ทีมบักเต้าบักแต๋ง และทีมมะมื่น เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ การแข่งขันข้างต้นจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์ หรือชื่อเดิมว่า การแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (Thailand Robot Design Contest: RDC) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เป็นเจ้าภาพจัดการประลองระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ โจทย์การแข่งขันเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Planet Greener … Continued

วิศวฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับคณะบริหารธุรกิจ พร้อม SCBAM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวกับคณะบริหารธุรกิจ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เรื่องโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวครั้งนี้ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการร่วมพัฒนานักศึกษาในด้านการเงิน โดยนำความรู้ทางด้าน Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงิน ทั้งในลักษณะ Structured data และ Unstructured data โดยทางบริษัทจะกำหนดโจทย์ให้นักศึกษาทำการค้นคว้า และพัฒนาต่อไป Number of View :246

ลูกช้างเหล็ก สาขาอุตสาหการ พร้อมเพื่อนร่วมทีม ตัวแทน มช. คว้าแชมป์ Startup Thailand League 2019 ภาคเหนือ หมวดการเกษตรฯ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพิสิษฐ์ แก้วคำ และนายบุญประทาน หัตถผะสุ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา เมธาฤกษ์ รวมทีม PALALAMP เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 รอบสนามภาคเหนือ Sector: เกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศเพื่อเป็นสุดยอด Startup ในงาน … Continued