[เทปบันทึก]งานประชุมผู้ปกครองนักศีกษาใหม่ วิศวฯ มช. ประจำปีการศึกษา 2563

ถ่ายทอดสด การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 Number of View :6