เชิญชวนร่วมงานมหกรรมจัดหางาน Engineering Career Day 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานมหกรรมจัดหางาน
Engineering Career Day 2018
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนร่วมงาน Engineering Career Day 2018

Number of View :190

Comments

comments