วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมรณรงค์ให้คณาจารย๋ บุคลากร และนักศึกษาช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

Number of View :232

Comments

comments