กำหนดการประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ประจำปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

Number of View :206

Comments

comments