แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเก่าในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเก่าในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :1447

Comments

comments