ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
เนื่องในโอกาสกลับเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Number of View :270

Comments

comments