ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

 

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยP. Wongchomphu, N. Eiamkanitchat, “Enhance Neuro-Fuzzy System for Classification Using Dynamic Clustering”, Joint International Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering, Chiang Rai, Thailand, March 2014. (Best paper)
2ผลงานวิจัยK. Saetern, N. Eiamkanitchat, “An Ensemble K-Nearest Neighbor with Neuro-Fuzzy Method for Classification”, Recent Advances in Information and Communication Technology (Advances in Intelligent Systems and Computing), Volume 265, pp. 43-51 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. [SJR (SCImago Journal Rank) (2014) : 0.149, IPP (Impact per Publication) (2014) :0.103, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2014) :0.154]
3ผลงานวิจัยKrittakom Srijiranon, Narissara Eiamkanitchat, “Application of Neuro-fuzzy Approaches to Recognition and Classification of Infant Cry”, IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON , October, 2014. [SJR (SCImago Journal Rank) (2014) : 0.114, IPP (Impact per Publication) (2014) :0.063, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2014) :0.166]
4ผลงานวิจัยJirawat Teyakome, Narissara Eiamkanitchat, “A Hybrid Approach of Neural Network and Level-2 Fuzzy set”, Information Science and Applications (Lecture Notes in Electrical Engineering), Kuinam J. Kim (Eds.), Volume 339, pp. 729-736, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.122, IPP (Impact per Publication) (2015) :0.043, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.054]
5ผลงานวิจัยPhichit Napook, Narissara Eiamkanitchat, “The Adaptive Dynamic Clustering Neuro-Fuzzy System for Classification”, Information Science and Applications (Lecture Notes in Electrical Engineering), Kuinam J. Kim (Eds.), Volume 339, pp. 721-728, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.122, IPP (Impact per Publication) (2015) :0.043, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.054]
6ผลงานวิจัยEiamkanitchat, N., Theera-Umpon, N.,Auephanwiriyakul, S.,”On Feature Selection and Rule Extraction for High Dimensional Data: A Case of Diffuse Large B-Cell Lymphomas Microarrays Classification”, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Hindawi Publishing Corporation, 2015. [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) :0.285, IPP (Impact per Publication) (2015) :0.627, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.484
7ผลงานวิจัยKrittakom Srijiranon, Narissara Eiamkanitchat, “Thai Speech Recognition Using Neuro-Fuzzy System”, 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), June, 2015.
8ผลงานวิจัยPhichit Napook, Narissara Eiamkanitchat, “Forecasting Algorithm Developed from the Neuro – Fuzzy System”, UbiComp/ISWC’15 Adjunct: Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers, pp. 1189-1196Osaka, Japan, 7 September 2015
9ผลงานวิจัยNarissara Eiamkanitchat, Moontui Teerasak, “Decision support for the stocks trading using MLP and data mining techniques”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 1223-1233, 2016. [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.122, IPP (Impact per Publication) (2015) :0.043, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.054]
10ผลงานวิจัยJirawat Teyakome, Narissara Eiamkanitchat, Phichit Napook, Komsan Suriya, “Application of fuzzy C-Mean clustering base tree for measuring the effectiveness of corporate”, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 873-883, 2016. [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.122, IPP (Impact per Publication) (2015) :0.043, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.054]
11ผลงานวิจัยPhichit Napook, Narissara Eiamkanitchat, Komsan Suriya, Jirawat Teyakome, “Neuro-Fuzzy System for Analysis the Overall Operations of Companies in Thailand”, 2nd IEEE International Conference on Information Science and Security, ICISS 2015; Seoul; South Korea; 14 December 2015 through 16 December 2015
12ผลงานวิจัยJirawat Teyakome, Narissara Eiamkanitchat, “Improvements the HANN-L2F for classification by using k-means”, 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Envisioning the Trend of Computer, Information and Engineering, ICITEE 2015, pp.621-625.
13ผลงานวิจัยEiamkanitchat, N., Kuntekul, N., Panyaphruek, P., “Ensemble MLP networks for voices command classification to control model car via piFace interface of raspberry Pi”, International Journal of GEOMATE, Volume 13, Issue 7, 2017, Pages 9-15, [SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.243, CiteScore (2015) :0.35, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :0.610
14ผลงานวิจัยEiamkanitchat, N., Moontuy, T., Ramingwong, S., “Fundamental analysis and technical analysis integrated system for stock filtration”, 2016 Cluster Computing, Volume 20, Issue 1, 1 March 2017, Pages 883-894.[SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.605, CiteScore (2015) :1.65, SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) :1.282]
15ผลงานวิจัยNapook, P, Eiamkanitchat, N., Sangkakorn, K.,Teyakome, J. ,“Potential Tourist Attraction Analysis for Senior Tourists in the Lanna Region of Thailand Utilize Neuro-Fuzzy”, ICISS 2016 – 2016 International Conference on Information Science and Security , 23 March 2017, Article number 7885864.
16ผลงานวิจัยTeyakome, J., Eiamkanitchat, N., Sangkakorn, K., Napook, P, “Fuzzy Clustering and Association Rule for Improvement of Visitor Spots in the Lanna”, ICISS 2016 – 2016 International Conference on Information Science and Security, 23 March 2017, Article number 7885855
17ตำรา/หนังสือนิวโรฟัซซีเพื่อการจำแนก (NEURO-FUZZY FOR CLASSIFICATION)

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261305Operating Systemsปริญญาตรี
Number of View :416

Comments

comments