ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ตำรา/หนังสือEthanol Fermentation (Chapter 14 in Bioenergy: Principles and Applications, Eds. Yebo Li and Samir K. Khanal ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Wiley Publishing, Hoboken, NJ, USA. ปี ค.ศ. 2016)
2บทความทางวิชาการBiofuel residues/wastes: ban or boon?
3ผลงานวิจัยBiodiesel-derived crude glycerol bioconversion to animal feed: A sustainable option for a biodiesel refinery

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253454วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
Number of View :552

Comments

comments