ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปฏิบัติงานด้านแผน การประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดงานนโยบายและแผน

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :245

Comments

comments