ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  รักร่วม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยBacteriophage Removal Efficiency of In-line Coagulation with Ceramic Membrane Filtration
2ผลงานวิจัยSynthesis and Characterization of magnetically-separable porous bone char from pig bone by using pyrolysis process
3ผลงานวิจัยOrganic Pollution Profiles of Ping River in Chiang Mai City
4ผลงานวิจัยการกำจัดสารอินทรีย์ละลายนํ้าโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
5ผลงานวิจัยประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซรามิกเมมเบรนที่อุดตันโดยการล้างด้วยสารเคมี
6ผลงานวิจัยKinetic Adsorption of Fluoride from an Aqueous Solution onto a Dolomite Sorbent

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253316Wastewater Engineeringปริญญาตรี
Number of View :381

Comments

comments