ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาภรณ์ ศิริพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาภรณ์  ศิริพล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย A novel design of distributed oscillator based on the balanced oscillator technique
2 ผลงานวิจัย A 2.0-GHz wideband bandpass filter using ring resonator with the compound stub
3 ผลงานวิจัย A Novel Wideband Bandpass Filter Using Square Loop Resonator and Thee-Coupled Line Load
4 ผลงานวิจัย A wide-band bandpass filter using a novel embedded short-circuited stub resonator
5 ผลงานวิจัย A Miniaturized Asymmetrical Bandpass Filter Using the Inductive Load and the Coupled Lines
6 ผลงานวิจัย Design of a compact biconical antenna for UWB applications
7 ผลงานวิจัย SLEEP DURATION AND MICROWAVE COMMUNICATION WIRELESS DEVICES AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK, THAILAND
8 ตำรา/หนังสือ ไมโครเวฟ Microwave

 

เอกสารคำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา
1 252447 Communications Electronics
Number of View :617

Comments

comments