ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่ีอมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :231

Comments

comments