ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนชนิดรีโมทไร้สาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :390

Comments

comments