ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ ดร.เจริญ แสวงรัตน์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยCreation new generation of bimodal structure metallic materials by powder metallury route.
2ผลงานวิจัยEffect of bimodal harmonic structure design on the deformation behaviour and mechanical properties of Co-Cr-Mo alloy.

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับการสอน
1255445การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการปริญญาตรีร่วมกับผู้อื่น
Number of View :894

Comments

comments