วิศวฯ มช. จัดงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รหัสประจำตัวนักศึกษา 2006073 (Gear 8 วิศวกรรมโยธา)  นักศึกษาดีเด่นสาขาบริหารราชการ และ นายสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด และบริษัทในเครือ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2206093 (Gear 10 วิศวกรรมโยธา) นักศึกษาดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ

อนึ่ง นักศึกษาเก่าดีเด่นทั้งสองท่านจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1407

Number of View :834

Comments

comments